Skip to main content

Over
RelatiePartners

RelatiePartners is een expertisecentrum op het gebied van relaties, ontstaan uit liefde voor het vak.

Lees meer

Vanuit de behoefte om meer mensen te kunnen bereiken, een groter aanbod in diensten te kunnen ontwikkelen zijn relatiecoaches Anne-Brit Voorn en Kyra Wijnekus naast hun eigen praktijk, een samenwerking aangegaan. Zo ontstond RelatiePartners vanuit de missie om bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van mensen en hun relaties.

Kyra Wijnekus

Psycholoog, relatiecoach
Meer over Kyra

Anne-Brit Voorn

Relatiecoach, Brainspotting therapeut
Meer over Anne-Brit

Wij werken met de volgende bewezen effectieve methodieken uit de psychologie

EFT (Emotionally Focused Therapy)

Relatietherapie is een benadering die zich richt op het herstellen en versterken van de emotionele band tussen partners. Het legt de nadruk op het begrijpen en transformeren van negatieve interactiepatronen en het bevorderen van veilige hechting. Door het creëren van een veilige omgeving en het verkennen van diepgewortelde emoties, helpt EFT stellen om emotionele verbinding, intimiteit en begrip te herstellen, waardoor ze een veilige basis kunnen vormen voor hun relatie.

Gottman relatietherapie

Ontwikkeld door Dr. John Gottman, is een benadering die gebaseerd is op jarenlang onderzoek naar huwelijken en relaties. Het richt zich op het identificeren van destructieve communicatiepatronen, het vergroten van emotionele intimiteit en het versterken van de vriendschap en genegenheid tussen partners. Door middel van specifieke interventies en oefeningen helpt Gottman relatietherapie stellen om conflicten op te lossen, vertrouwen te herstellen en positieve interacties te bevorderen, met als doel het creëren van een gezonde en duurzame relatie

Voice Dialogue

Een therapeutische benadering die gericht is op het verkennen en begrijpen van verschillende delen of sub persoonlijkheden die in ons aanwezig zijn. Het richt zich op het bewust worden van de verschillende innerlijke stemmen of ‘ikken’ die invloed hebben op ons gedrag, gedachten en emoties. Door deze delen te verkennen en te integreren, kunnen we meer zelfinzicht krijgen, conflicten verminderen en een betere balans vinden in ons leven.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Een vorm van gedragstherapie die zich richt op het vergroten van psychologische flexibiliteit en het accepteren van onplezierige gedachten, gevoelens en sensaties in plaats van ze te vermijden of te bestrijden. ACT moedigt cliënten aan om waarden en doelen te identificeren en zich te committeren aan acties die in lijn zijn met die waarden, zelfs in het bijzijn van moeilijke ervaringen. Het benadrukt ook de acceptatie van gedachten en emoties zonder te proberen ze te veranderen of te controleren.

Oplossingsgericht coachen

Een benadering die zich richt op het identificeren van gewenste doelen en het vinden van praktische oplossingen om die doelen te bereiken. In plaats van te focussen op problemen en oorzaken, legt oplossingsgericht coachen de nadruk op het verkennen van sterke punten, hulpbronnen en positieve uitzonderingen. Het richt zich op het bevorderen van zelfreflectie, het stellen van haalbare doelen en het nemen van concrete actiestappen om positieve veranderingen te realiseren. Het is een toekomstgerichte en samenwerkende benadering die individuen helpt hun eigen oplossingen te ontdekken en te versterken

NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren)

Een benadering die de relatie tussen onze gedachten, taal en gedrag onderzoekt. Het richt zich op het begrijpen en veranderen van onze subjectieve ervaringen en interne representaties van de wereld. NLP biedt technieken en modellen om effectievere communicatie, persoonlijke groei en gedragsverandering te bevorderen. Het omvat onder andere het onderzoeken van overtuigingen, het beïnvloeden van taalpatronen en het ontwikkelen van strategieën om persoonlijke doelen te bereiken.

IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy)

Relatietherapie is een methodiek die zich richt op het verbeteren van de communicatie, het verminderen van conflicten en het bevorderen van gedragsverandering binnen relaties. Het legt de nadruk op het vergroten van acceptatie, het ontwikkelen van vaardigheden voor het omgaan met conflicten en het bevorderen van positieve interacties. IBCT helpt stellen om destructieve patronen te doorbreken en constructieve manieren te vinden om met problemen om te gaan, met als doel het bevorderen van een gezonde en bevredigende relatie.

Brainspotting

Een vorm van psychotherapie die gericht is op het verwerken van traumatische ervaringen en het bevorderen van emotioneel welzijn. Het maakt gebruik van de oogpositie om toegang te krijgen tot diepliggende neurologische en emotionele patronen in de hersenen die verband houden met trauma. Door het richten van de ogen op specifieke ‘brainspots’ kan Brainspotting de verwerking van trauma vergemakkelijken, emotionele blokkades verminderen en de groei van het individu bevorderen. Het is een non-verbale en lichaamsgerichte benadering die de verbinding tussen de hersenen, het lichaam en de geest benadrukt

Cognitieve gedragstherapie

Een veelgebruikte therapeutische benadering die gericht is op het identificeren en veranderen van negatieve denkpatronen en gedragingen die problemen veroorzaken. Het richt zich op het onderzoeken van de relatie tussen onze gedachten, gevoelens en gedragingen, en helpt cliënten om negatieve denkpatronen om te buigen naar meer realistische en positieve gedachten. CGT gebruikt vaak oefeningen en huiswerkopdrachten om nieuwe vaardigheden aan te leren en gewenste veranderingen te bevorderen.

Positieve psychologie

Een tak van de psychologie die zich richt op het begrijpen en bevorderen van positieve emoties, eigenschappen en ervaringen. Het legt de nadruk op het cultiveren van welzijn, veerkracht, voldoening en het bereiken van het volledige potentieel van individuen. In plaats van zich uitsluitend te richten op het behandelen van psychische aandoeningen, richt positieve psychologie zich op het versterken van positieve aspecten van het menselijk functioneren en het bevorderen van een betekenisvol en vervullend leven.

Mental coaching

Een proces waarbij een coach individuen begeleidt om hun mentale kracht, vaardigheden en mindset te verbeteren om persoonlijke doelen te bereiken en prestaties te optimaliseren. Het richt zich op het verkennen en ontwikkelen van gedachten, overtuigingen en emoties die van invloed zijn op prestaties en welzijn. Mental coaching kan helpen bij het verbeteren van zelfvertrouwen, focus, motivatie, veerkracht en het overwinnen van belemmeringen die het individu weerhouden van succes. Het biedt tools, technieken en ondersteuning om positieve veranderingen te stimuleren en het mentale welzijn te bevorderen

De polyvagaaltheorie

Een theorie ontwikkeld door Dr. Stephen Porges, beschrijft de werking van het autonome zenuwstelsel en de invloed ervan op sociale betrokkenheid en stressresponsen. Volgens de theorie zijn er drie toestanden geassocieerd met verschillende zenuwbanen: de veiligheidsmodus (ventrale vagus), de mobilisatiemodus (sympathische zenuwstelsel) en de bevriesmodus (dorsale vagus). Het begrijpen van deze toestanden helpt bij het verklaren van reacties op bedreiging en het bevorderen van zelfregulatie en welzijn. Het doel is om de veiligheidsmodus te versterken, zodat individuen beter kunnen omgaan met stress en veerkrachtiger kunnen worden in sociale interacties.