Skip to main content

Kyra
Wijnekus

…is psycholoog en gespecialiseerd in relatiecoaching.

Lees meer

Zij zet haar kennis uit opleidingen en cursussen in, maar put ook zeker inspiratie uit eigen levenservaringen en lessen uit haar persoonlijke ontwikkeling.

Zij werkt met mensen aan een gezonde en liefdevolle verbinding met zichzelf en een ander en met mensen die bereid zijn te investeren in zichzelf en hun relatie. Die bereid zijn naar zichzelf te kijken en in alle eerlijkheid en vanuit liefde willen werken aan een duurzame relatie.

Ik geloof dat de kwaliteit van je relaties grotendeels de kwaliteit van je leven ​bepaalt.

Samen met partners onderzoekt Kyra wat jullie status quo is van de relatie, welke liefdespatronen jullie ontwikkeld hebben en waar jullie struikelblokken en dus leerpunten liggen. Jullie leren weer in verbinding te komen met elkaar, hoe jullie je behoeftes kunnen delen en hoe jullie kunnen omgaan met conflicten en ander obstakels in de toekomst.

Kyra heeft een groot aantal tools in handen om samen aan de slag te gaan. Hierdoor krijgen jullie inzicht in jullie uitdagingen en onderzoeken we wat er nodig is om meer rust, geluk en plezier te ervaren samen. Door veel te oefenen ontdekken jullie wat jullie kunnen doen om de relatie te krijgen die jullie willen. Een traject beslaat gemiddeld 6 sessies.

Gespecialiseerd in de volgende methodieken:

EFT (Emotionally Focused Therapy)

Relatietherapie is een benadering die zich richt op het herstellen en versterken van de emotionele band tussen partners. Het legt de nadruk op het begrijpen en transformeren van negatieve interactiepatronen en het bevorderen van veilige hechting. Door het creëren van een veilige omgeving en het verkennen van diepgewortelde emoties, helpt EFT stellen om emotionele verbinding, intimiteit en begrip te herstellen, waardoor ze een veilige basis kunnen vormen voor hun relatie.

Voice Dialogue

Een therapeutische benadering die gericht is op het verkennen en begrijpen van verschillende delen of sub persoonlijkheden die in ons aanwezig zijn. Het richt zich op het bewust worden van de verschillende innerlijke stemmen of ‘ikken’ die invloed hebben op ons gedrag, gedachten en emoties. Door deze delen te verkennen en te integreren, kunnen we meer zelfinzicht krijgen, conflicten verminderen en een betere balans vinden in ons leven.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Een vorm van gedragstherapie die zich richt op het vergroten van psychologische flexibiliteit en het accepteren van onplezierige gedachten, gevoelens en sensaties in plaats van ze te vermijden of te bestrijden. ACT moedigt cliënten aan om waarden en doelen te identificeren en zich te committeren aan acties die in lijn zijn met die waarden, zelfs in het bijzijn van moeilijke ervaringen. Het benadrukt ook de acceptatie van gedachten en emoties zonder te proberen ze te veranderen of te controleren.

IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy)

Relatietherapie is een methodiek die zich richt op het verbeteren van de communicatie, het verminderen van conflicten en het bevorderen van gedragsverandering binnen relaties. Het legt de nadruk op het vergroten van acceptatie, het ontwikkelen van vaardigheden voor het omgaan met conflicten en het bevorderen van positieve interacties. IBCT helpt stellen om destructieve patronen te doorbreken en constructieve manieren te vinden om met problemen om te gaan, met als doel het bevorderen van een gezonde en bevredigende relatie.

Middels deze methodieken, benadert ze vraagstukken, blokkades, pijnpunten en patronen op een passende manier. Met als doel een liefdevolle verbinding met jezelf en anderen.

Bekijk websiteContact