Skip to main content

Anne-Brit Voorn

Vanuit haar passie voor persoonlijke groei, begeleidt Anne-Brit mensen die zich willen ontwikkelen op het gebied van relaties en het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen.

Lees meer

Vanuit haar passie voor persoonlijke groei, begeleidt Anne-Brit mensen die zich willen ontwikkelen op het gebied van relaties en het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Want trauma wordt zichtbaar in relaties.

Ze heeft op het gebied van persoonlijke groei een schat aan kennis en ervaring opgedaan. Door het volgen van opleidingen, trainingen en het blijvend vergaren van vakkennis op dit gebied. Daarnaast neemt ze blijvend deel aan intervisies en werkt ze met stellen en individuen in haar praktijk.

Ik heb zelf ervaren wat relatieproblemen met je kunnen doen en wat een enorme impact het kan hebben op je welzijn en de manier waarop je het leven ervaart.

Ze weet inmiddels dat er enorme veranderingen mogelijk zijn. En hoe je door je bewust te worden van wat er werkelijk speelt, andere keuzes kunt gaan maken. Waardoor je meer plezier en geluk kunt ervaren in je leven en relaties.

Ze geniet van het oprechte contact en het begeleiden van anderen in dit proces. Haar stijl is empathisch en motiverend. Men beschrijft haar als betrokken, liefdevol en open. De sessies zijn met beide partners of individueel.

Gespecialiseerd in de volgende methodieken:

EFT (Emotionally Focused Therapy)

Relatietherapie is een benadering die zich richt op het herstellen en versterken van de emotionele band tussen partners. Het legt de nadruk op het begrijpen en transformeren van negatieve interactiepatronen en het bevorderen van veilige hechting. Door het creëren van een veilige omgeving en het verkennen van diepgewortelde emoties, helpt EFT stellen om emotionele verbinding, intimiteit en begrip te herstellen, waardoor ze een veilige basis kunnen vormen voor hun relatie.

De polyvagaaltheorie

Een theorie ontwikkeld door Dr. Stephen Porges, beschrijft de werking van het autonome zenuwstelsel en de invloed ervan op sociale betrokkenheid en stressresponsen. Volgens de theorie zijn er drie toestanden geassocieerd met verschillende zenuwbanen: de veiligheidsmodus (ventrale vagus), de mobilisatiemodus (sympathische zenuwstelsel) en de bevriesmodus (dorsale vagus). Het begrijpen van deze toestanden helpt bij het verklaren van reacties op bedreiging en het bevorderen van zelfregulatie en welzijn. Het doel is om de veiligheidsmodus te versterken, zodat individuen beter kunnen omgaan met stress en veerkrachtiger kunnen worden in sociale interacties.

Oplossingsgericht coachen

Een benadering die zich richt op het identificeren van gewenste doelen en het vinden van praktische oplossingen om die doelen te bereiken. In plaats van te focussen op problemen en oorzaken, legt oplossingsgericht coachen de nadruk op het verkennen van sterke punten, hulpbronnen en positieve uitzonderingen. Het richt zich op het bevorderen van zelfreflectie, het stellen van haalbare doelen en het nemen van concrete actiestappen om positieve veranderingen te realiseren. Het is een toekomstgerichte en samenwerkende benadering die individuen helpt hun eigen oplossingen te ontdekken en te versterken

Brainspotting

Een vorm van psychotherapie die gericht is op het verwerken van traumatische ervaringen en het bevorderen van emotioneel welzijn. Het maakt gebruik van de oogpositie om toegang te krijgen tot diepliggende neurologische en emotionele patronen in de hersenen die verband houden met trauma. Door het richten van de ogen op specifieke ‘brainspots’ kan Brainspotting de verwerking van trauma vergemakkelijken, emotionele blokkades verminderen en de groei van het individu bevorderen. Het is een non-verbale en lichaamsgerichte benadering die de verbinding tussen de hersenen, het lichaam en de geest benadrukt

Gottman relatietherapie

Ontwikkeld door Dr. John Gottman, is een benadering die gebaseerd is op jarenlang onderzoek naar huwelijken en relaties. Het richt zich op het identificeren van destructieve communicatiepatronen, het vergroten van emotionele intimiteit en het versterken van de vriendschap en genegenheid tussen partners. Door middel van specifieke interventies en oefeningen helpt Gottman relatietherapie stellen om conflicten op te lossen, vertrouwen te herstellen en positieve interacties te bevorderen, met als doel het creëren van een gezonde en duurzame relatie

Middels deze methodieken, benadert ze vraagstukken, blokkades, pijnpunten en patronen op een passende manier. Met als doel een liefdevolle verbinding met jezelf en anderen.

Bekijk websiteContact