10.3 Signaleringsplan

Het opstellen van een signaleringsplan voor je relatie is een waardevolle stap om de gezondheid en stabiliteit van jullie band te waarborgen. Dit plan fungeert als een routekaart voor het herkennen en omgaan met de veranderende dynamiek en emoties binnen jullie relatie. Het helpt om te anticiperen op potentiƫle uitdagingen en conflicten en het helpt je om op de juiste manier te handelen als het niet zo goed gaat met jullie relatie. Daarnaast is het ook een tool om jezelf beter te leren kennen. Wat doe je als jij je goed voelt? Wat merken anderen als het minder goed gaat? En wat kan jij zelf of je partner doen als jullie relatie zich in een crisis bevindt?

We geven je een signaleringsplan format mee waarin jij en je partner (los van elkaar) kunnen invullen wat er gebeurt als het wel/niet goed met jou en je relatie gaat. Eens in de zoveel tijd, of op het moment dat er wrijving is in je relatie, pak je dit document erbij en kijk je wat jou/jullie te doen staat:

Module 10 – Signaleringsplan relatie