10.1 Plan van aanpak en toekomstplan

Plan van aanpak & toekomstplan

Welkom bij de laatste module van de training Relatie APK.

In deze module herhalen we de onderdelen uit de eerdere hoofdstukken en bekijken jullie hoe de kennis die jullie hebben opgedaan geïmplementeerd kan worden in de relatie. Een relatie is een vaardigheid die je kunt leren. Als jullie bereid zijn hiermee te oefenen, dan is de kans heel groot dat jullie gelukkiger worden met jullie relatie.

In dit overzicht gaan jullie de uitkomsten van de oefeningen noteren en een plan van aanpak maken.


Voornemens en plan van aanpak

Relatiemeter:

Schrijf op welke verbindingen aandacht vragen en bedenk voor jezelf welke concrete stappen je daar zelf in kunt zetten. Welke aandachtspunten komen er uit de TRB vragenlijst?

Communicatie:

Welke aandachtspunten komen er uit het praat- en luisteronderzoek en welke voornemens hebben jullie?

Dramadriehoek:

Hoe kan ik de volledige verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen keuzes? Waar liggen mijn grenzen en hoe kan ik die bewaken.

Liefdestaal:

Wat is jouw liefdestaal en die van je partner? Wat kunnen jullie doen om elkaar het gevoel te geven dat de ander geliefd is? Wat heb je zelf nodig en wat zijn jouw voornemens voor de komende tijd?

Seks en intimiteit:

Wat zou je graag willen op het gebied van seksualiteit?Wat is mijn strategie als het moeilijk wordt? En wat kan ik doen om niet in die dynamiek te schieten?

Niet dienende gewoontes in mijn relatie

Maak een lijst met oude, niet dienende gewoontes die je graag wilt loslaten en nieuwe gewoontes die je jezelf wilt aanleren. Herhaling is key. Er is gemiddeld 100 uur voor nodig om een nieuwe gewoonte te leren.

Date night

Plan een date night: elke week een moment voor jullie samen, waarin jullie tijd besteden aan jullie relatie (en nee, samen een film kijken telt niet). En verras elkaar. Nieuwe plekken en nieuwe dingen, brengen iets nieuws. Want als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

De 10 geboden

Hang de 10 geboden op een prominente plek en leef ernaar. Je partner is één van de belangrijkste personen in jouw leven, dus handel daar ook naar. Verbruik niet al je energie aan werk en anderen, zodat je partner het alleen met de restjes moet doen.

Liefdestalen

Spreek af en toe de taal van jouw geliefde. En probeer te herkennen in welke (andere) taal jouw partner zijn/haar liefde laat zien. Dat zorgt voor waardering en laat jullie liefde bloeien.

Onderhoud

Plan een (twee) jaarlijkse APK sessie om te blijven zorgen voor jullie relatie. En blijf het voeden met liefde en aandacht.


Blijf altijd nieuwsgierig naar de ander en vul niet in. Vraag en vraag door!

Bespreek je doelen, aandachtspunten en wensen. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes, emoties en hoe je iets ervaart en ga geen verwijten maken. En praat met elkaar. Maak kenbaar wat je nodig hebt en waar je naar verlangt. Zeker ook op het gebied van seks en erotiek. Blijf spelen!