04.5 Luisteren om begrepen te worden

Luisteren om te begrijpen en begrepen te worden

Als je partner jou iets wil vertellen, dan is het belangrijk dat je luistert. En zoals we eerder aangaven, gaat het erom niet alleen te horen wat je partner zegt, maar ook om te begrijpen wat hij/zij bedoelt. Deze formule kan jullie daarbij helpen.

Wat is LSI?

LSI staat voor Luisteren, Samenvatten en Invoelen.

Door samen te vatten wat jouw partner heeft gezegd, ga je na of je hem/haar goed hebt begrepen. Dat gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om de gevoelens die jouw partner ervaart. Let dus op wat je partner zegt en de manier waarop (de non-verbale communicatie). Geef je partner jouw volledige aandacht en probeer te begrijpen hoe het voor hem/haar is. Het gaat er dus niet om wat jij ervan vindt en of je het daarmee eens bent.

Dat doe je zo:

  1. Neem om te beginnen een geïnteresseerde houding aan.
  2. Onderbreek je partner en vraag om verduidelijking als je het verhaal niet meer kunt volgen.
  3. Kijk je partner aan en let op zijn/haar emoties en gedrag.
  4. Laat merken dat je je partner begrijpt, door iets verbaal te bevestigen of af en toe te knikken of hummen.
  5. Wanneer je partner is uitgesproken, vat je in je eigen woorden samen wat je partner heeft gezegd en vraag je of je het goed hebt begrepen (eventueel finetunen). Bijvoorbeeld: ‘Ik hoor dat je zegt dat… en ik interpreteer dat zo… Klopt dat?’
  6. Probeer je in te leven in jouw partner, door bijvoorbeeld te zeggen dat je je kunt voorstellen wat je partner bedoelt. Je hoeft het dus niet eens te zijn maar laat weten dat je je partner begrijpt. 

Geef je partner de ruimte om te vertellen wat hij/zij bedoelde. Wees daarbij nieuwsgierig en oordeel niet.