05.5 Interactiecirkel voorbeelden

In deze video wordt de interactiecirkel uitgelegd aan de hand van voorbeelden.

 

Opdracht: Ga na het kijken van de video met elkaar in gesprek aan de hand van de interactiecirkel.

Download het bestand en vul het samen in. Dit doe je aan de hand van een recent voorval dat jullie hebben gehad. Hou het bij dat ene incident en haal er niet van alles bij.

Om beurten ga je onderzoeken:

Wat liet ik zien; gedrag, emotie, toon, houding, etc

En wat zat daaronder; wat voelde en dacht ik, waar was ik bang, boos, geraakt, gefrustreerd, geïrriteerd, verdrietig, etc over?

Schrijf jullie stappen in de dynamiek op in de interactiecirkel.