02.3 Hoe staat jullie relatie ervoor?

Relatiemeter

De Relatie Meter is een mooie methode om in kaart te brengen welke verbindingen er op dit moment zijn, maar ook welke jullie misschien missen in de relatie. Deze opdracht geeft inzicht in waar jullie aandachtspunten liggen.

Wij maken onderscheid in 10 verbindingen, maar je kunt je natuurlijk op talloze manieren verbonden voelen met je partner. Voel je vrij om hierin een aanpassing te maken voor jezelf.

Emotionele verbinding

Deze uit zich in tal van aspecten als vertrouwen, veiligheid, wederzijds respect, waardering, intimiteit, openheid, plezier, zorgzaamheid, humor en samenhorigheid.

Fysieke verbinding

Deze uit zich in lichamelijk en/of seksueel contact. Dat kan in de vorm van aanraken, strelen, stoeien, knuffelen, zoenen, vrijen en seks.

Recreatieve verbinding

Deze uit zich in het delen van hobby’s of dezelfde dingen leuk vinden om te doen en ondernemen. Denk aan fietsen, dansen, sporten, theater of muziek.

Economische verbinding

Deze karakteriseert zich door het delen van economische middelen, zoals het voeren van een gezamenlijk huishouden en het leven in dezelfde woning.

Familiaire verbinding

De verbinding waarbij mensen deel uitmaken van dezelfde familie of samen een gezin vormen.

Spirituele verbinding

Waarbij je je verbonden voelt op zielsniveau, door het delen van een ander bewustzijn.
 

Intellectuele verbinding

Deze ontstaat door het delen van intellect en specifieke kennis, waarbij je elkaar uitdaagt en van elkaar kan leren.

Passionele verbinding

Een verbinding die ontstaat door het delen van passie voor een gezamenlijk doel, product of creatie. Waarbij men elkaar inspireert en aanmoedigt om een doel, product of creatie te bereiken of bewerkstelligen. Een passionele verbondenheid zie je ook terug bij mensen die samen een ideële doelstelling steunen, zoals bijvoorbeeld de strijd tegen kanker of voor de natuur.

Culturele verbinding

Een verbinding waarbij mensen zich verbonden voelen door deel uit te maken van dezelfde cultuur, veelal dezelfde geloofsovertuiging en/of achtergrond hebben en zich thuis voelen bij de gezamenlijke gewoonten en gebruiken die hieruit voortkomen.

 

Esthetische verbinding

Waarbij mensen samen genieten van de schoonheid van materiële voorwerpen als kunst en esthetiek.